ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MHI

Χρήσιμες πληροφορίες & υποστήριξη σχετικά με τα προϊόντα Mitsubishi Heavy Industries.

Φυλλάδια χρήσης προϊόντων

Οικιακά Κλιματιστικά

DXK-W , ZR-W , ZS-W , ZSP-W , ZSX-W

Συστήματα Ημικεντρικού Κλιματισμού Inverter

FDTC , FDT , SRR , FDUM , FDU , SRF

Έντυπο εγγύησης προϊόντων

Οικιακά Κλιματιστικά

Συστήματα Ημικεντρικού Κλιματισμού Inverter

Συστήματα Multi – Split

Κατάλογος προϊόντων

Οικιακά Κλιματιστικά

Συστήματα Ημικεντρικού Κλιματισμού Inverter

Συστήματα Multi – Split

Πανελλαδικό δίκτυο διανομής
Επιλεκτικό δίκτυο διανομής που προσφέρει εμπορικό πλεονέκτημα στους συνεργάτες του Ομίλου Τουρνικιώτη.
Τεχνική υποστήριξη
Πλήρης τεχνική υποστήριξη των μονάδων από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.