ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MHI

Χρήσιμες πληροφορίες & υποστήριξη σχετικά με τα προϊόντα Mitsubishi Heavy Industries.

Φυλλάδια χρήσης προϊόντων

Οικιακά Κλιματιστικά

DXK-W , ZR-W , ZS-W , ZSP-W , ZSX-W

Συστήματα Ημικεντρικού Κλιματισμού Inverter

FDTC , FDT , SRR , FDUM , FDU , SRF

Έντυπο εγγύησης προϊόντων

Οικιακά Κλιματιστικά

Συστήματα Ημικεντρικού Κλιματισμού Inverter

Κατάλογος προϊόντων

Οικιακά Κλιματιστικά

Συστήματα Ημικεντρικού Κλιματισμού Inverter

Πανελλαδικό δίκτυο διανομής
Επιλεκτικό δίκτυο διανομής που προσφέρει εμπορικό πλεονέκτημα στους συνεργάτες του Ομίλου Τουρνικιώτη.
Τεχνική υποστήριξη
Πλήρης τεχνική υποστήριξη των μονάδων από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.