ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MHI

Χρήσιμες πληροφορίες & υποστήριξη σχετικά με τα προϊόντα Mitsubishi Heavy Industries.

Φυλλάδια χρήσης προϊόντων

Έντυπο εγγύησης προϊόντων

Κατάλογος προϊόντων

Πανελλαδικό δίκτυο διανομής
Επιλεκτικό δίκτυο διανομής που προσφέρει εμπορικό πλεονέκτημα στους συνεργάτες του Ομίλου Τουρνικιώτη.
Τεχνική υποστήριξη
Πλήρης τεχνική υποστήριξη των μονάδων από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.